Menu

Projecten

Werkvelden


4Infra is betrokken bij een groot aantal grote en kleine projecten in diverse werkvelden. In de subkoppen zijn de werkvelden te benaderen waar een aantal van onze projecten verder wordt toegelicht.

Baanbouw & Spoorwerk


Uitvoeringsbegeleiding spoorvernieuwingsprojecten Wadden & Veluwe

Project: Raamcontract Wadden
Periode: 2018-2022
Opdrachtgever: ProRail

Vanaf 2018 is 4Infra als uitvoeringsbegeleider betrokken bij diverse vernieuwingsprojecten in contractgebied Wadden. Binnen dit raamcontract worden op o.a. de spoorlijnen Meppel-Leeuwarden, Leeuwarden-Harlingen Haven, Leeuwarden-Groningen en Groningen-Roodeschool diverse onderdelen van de spoorinfra vernieuwd. Gedurende de werken zorgen wij voor de toetsing van documenten en zijn wij als toezichthouder continue aanwezig in de buitendienststellingen.

Project: Raamcontract Veluwe
Periode: 2018-2023
Opdrachtgever: ProRail

Vanaf 2018 is 4Infra als uitvoeringsbegeleider betrokken bij diverse vernieuwingsprojecten in contractgebied Veluwe. Binnen dit raamcontract worden op diverse spoorlijnen in contractgebied Veluwe diverse onderdelen van de spoorinfra vernieuwd. Gedurende de werken zorgen wij voor de toetsing van documenten en zijn wij als toezichthouder aanwezig in de buitendienststellingen.

Aanbestedingsdossiers spoorvernieuwingen Wadden & Veluwe

Project: Raamcontract Wadden
Periode: 2018-2022
Opdrachtgever: ProRail

Vanaf 2018 is 4Infra betrokken bij het opstellen van diverse aanbestedingsdossiers ten behoeve van vernieuwingsprojecten in contractgebied Wadden. Binnen dit raamcontract worden op de spoorlijnen Meppel-Leeuwarden, Leeuwarden-Harlingen Haven, Leeuwarden-Groningen, Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl diverse onderdelen van de spoorinfra vernieuwd. De werkzaamheden van 4Infra bestaan hierbij uit:
- Verifiëren projectscope;
- Verrichten van milieukundige onderzoeken;
- Verrichten van kabel en leidingen onderzoek;
- Opstellen scopetekeningen van specifieke situaties bij overwegen en wissels;
- Verifiëren van het procesdeel en advisering over verbeteringen;
- Verifiëren van de eisenspecificatie en advisering over verbeteringen;
- Opstellen van bijlagen van het procesdeel;
- Opstellen van bijlagen van de eisenspecificatie;
- Opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan ontwerpfase
- Opstellen van het Plan veilige berijdbaarheid ontwerpfase
- Bewaken integraliteit;
- Opstellen bouwkostenraming;
- Het assisteren van ProRail tijdens de aanbestedingsfase met Nota’s van Inlichtingen.

Project: Raamcontract Veluwe
Periode: 2018-2023
Opdrachtgever: ProRail

Vanaf 2018 is 4Infra betrokken bij het opstellen van diverse aanbestedingsdossiers ten behoeve van vernieuwingsprojecten in contractgebied Veluwe. Binnen dit raamcontract worden op diverse spoorlijnen in contractgebied Veluwe diverse onderdelen van de spoorinfra vernieuwd. De werkzaamheden van 4Infra bestaan hierbij uit:
- Verifiëren projectscope;
- Verrichten van milieukundige onderzoeken;
- Verrichten van kabel en leidingen onderzoek;
- Opstellen scopetekeningen van specifieke situaties bij overwegen en wissels;
- Verifiëren van het procesdeel en advisering over verbeteringen;
- Verifiëren van de eisenspecificatie en advisering over verbeteringen;
- Opstellen van bijlagen van het procesdeel;
- Opstellen van bijlagen van de eisenspecificatie;
- Opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan ontwerpfase
- Opstellen van het Plan veilige berijdbaarheid ontwerpfase
- Bewaken integraliteit;
- Opstellen bouwkostenraming;
- Het assisteren van ProRail tijdens de aanbestedingsfase met Nota’s van Inlichtingen.

Conservering


Verkeersbrug Onnen

Project: Uitvoeringsbegeleiding schilderwerk verkeersbrug Onnen
Periode: 2020-2021
Opdrachtgever: ProRail

Bij emplacement Onnen wordt de verkeersbrug geconserveerd die over het emplacement gaat, 4Infra verzorgt de uitvoeringsbegeleiding van het werk. Dat de brug een stukje historie heeft, is goed te zien aan de kogelgaten die er in zitten. Deze zijn vermoedelijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.
Onnen 26-11-2020 (32) klein


Station Rotterdam Blaak

Project: Uitvoeringsbegeleiding schilderwerk Rotterdam Blaak
Periode: 2016-2018
Opdrachtgever: ProRail

Station Rotterdam Blaak is opgeknapt. 4Infra heeft de uitvoeringsbegeleiding verzorgd voor het schilderwerk en het resultaat mag er zijn.
blaak2blaak1
Bron: ProRail   

Perrons & Stations


Zakspoor Almelo keerwandvernieuwing

Project: zakspoor Almelo keerwandvernieuwing
Periode: 2019
Opdrachtgever: ProRail

In Almelo zijn de van keerwanden onder stationskap van het kopspoor vervangen. Hier verzorgen wij de uitvoeringsbegeleiding en zijn collega's aanwezig om toezicht te houden.
zakspoor Almelo
Bron: ProRail


Bunde keerwand en perronvernieuwing

Project: Bunde keerwand en perronvernieuwing
Periode: 2019
Opdrachtgever: ProRail

In september is het tweede perron van Bunde op de schop gegaan. De perrontegels en keerwanden zijn vernieuwd.
De nieuwe perrontegels zijn voor 76% circulair, door de oude perrontegels van station Anna Paulowna te recyclen! Er is alleen wat nieuw cement gebruikt om de tegels te maken. Ook de keerwanden bestaan uit gerecycled beton en deze zijn zó ontworpen dat deze in de toekomst met minder inspanning opnieuw te stellen zijn. 4Infra heeft voor dit project de engineering gedaan en ook de uitvoeringsbegeleiding wordt door ons verricht. Samen op weg naar een duurzamere toekomst! Kijk voor meer informatie op: https://www.prorail.nl/nieuws/bunde-krijgt-meest-circulaire-perron-van-nederland 

bunde 2019
Bron: 4Infra

Constructies


Ondersteuning Roelofs met advies over spoorse raakvlakken

Ten behoeve van het realiseren van twee onderdoorgangen in Nunspeet verricht Roelofs ontwerpwerkzaamheden voor de Gemeente Nunspeet.
Omdat het hier twee onderdoorgangen onder het spoor betreffen, biedt 4Infra ondersteuning aan Roelofs met advies over de raakvlakken met het spoor.
De onderdoorgangen worden middels de Tunnelallinatie door ProRail gerealiseerd.

Meer informatie is te vinden op de site van Roelofs.


Tunnelalliantie onderdoorgang Diemen

Project: Backoffice Tunnelalliantie
Periode: 2020-2021
Opdrachtgever: ARUP in opdracht van ProRail

In het kader van de tunnelalliantie wordt de overweg in de Ouddiemerlaan in Diemen vervangen door een onderdoorgang. Deze onderdoorgang voorziet in een betere doorstroming van het verkeer en neemt een obstakel tussen Diemen Noord en Diemen Centrum weg. Voor deze locatie verricht 4Infra documenttoetsen en zal indien nodig toezicht leveren in één of meerdere TVP's die hier gepland staan.

Voor meer informatie, zie de website van ProRail: https://www.prorail.nl/projecten/diemen-nieuwe-spooronderdoorgang 


Geluidsscherm Holendrecht

Project: Geluidsscherm Holendrecht
Periode: 2019-2021
Opdrachtgever: ProRail

In 2019 is projectontwikkelaar GreyStar gestart met de bouw van de “Community Campus”. De Community Campus bestaat uit ruim 1.500 appartementen en bevindt zich direct naast station Holendrecht. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de locatie van de Community Campus niet voldoet aan de normen uit de Wet Geluidhinder. De bouw van een geluidsscherm langs het spoor biedt hier uitkomst. 4Infra heeft in opdracht van ProRail het ontwerp (VO) van het geluidsscherm verzorgt. Het ontwerp is opgesteld in afstemming met stakeholders zoals de gemeente Amsterdam, de projectontwikkelaar van de Community Campus en brandweer Amsterdam Amstelland. Naast het opstellen van het ontwerp heeft 4Infra eind 2020 ook de bouw van het geluidsscherm mogen begeleiden, het project is inmiddels bijna afgerond.
GLS Holendrecht

Toegankelijkheid


4Infra adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van voorzieningen en de openbare ruimte. Door simpele en doelgerichte maatregelen adviseren wij opdrachtgevers in toegankelijkheid, met als doel het bruikbaar maken van de ruimte voor mensen met een beperking. Voor ProRail zijn wij een belangrijke partner om de stations in Nederland toegankelijk te maken. Hierdoor zorgen we ervoor dat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, waardoor ze zelfstandig kunnen reizen. Tevens levert het toegankelijk maken van het openbaar vervoer een CO2 reductie op, omdat je mensen naast de vervuilende auto een CO2 schoner alternatief biedt.


Backoffice Stations en Transfer 3.0                      

 foto BST 3.0

We zijn trots te mogen melden dat 4Infra BV op 10 oktober 2017 samen met twee andere ingenieursbureaus de raamovereenkomst Backoffice Stations 3.0 heeft getekend.

Het Backoffice Stations 3.0 van ProRail omvat diverse project ondersteunende taken en het leveren van ingenieursbureau-diensten voor stations en transfer projecten aan ProRail. Het idee achter dit backoffice contract is om deze werkzaamheden snel te kunnen klaren met weinig druk op de interne organisatie van ProRail. De druk op ProRail en IB-organisatie blijft beperkt door, een pakket aan werkzaamheden, éénmalig voor een periode van drie jaar in één keer aan te besteden. Daarnaast wordt tijd en geld bespaard doordat niet telkens een volledige aanbesteding gehouden hoeft te worden. ProRail kan nu met een korte doorlooptijd en op een efficiënte manier een ingenieursbureau inschakelen.

De werkzaamheden binnen het contract omvatten onder meer het maken van schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen, eisenspecificaties, het ondersteunen van de Rail Systems Engineer, het toetsen van ontwerpen van aannemers, het vervaardigen van aanbestedingsdocumenten, het begeleiden van aanbestedingstrajecten, het ondersteunen van het Bouwmanagement, het houden van toezicht op werken en het verrichten van conditioneringswerkzaamheden.


Geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking

Op dit moment staan wij aan de vooravond van grote veranderingen in de geleidelijnen. Decennia lang zijn de geleidelijnen uitgevoerd met een standaard breedte van twee tegels (0,6m), maar volgens de nieuwste concept richtlijnen worden deze versmald naar één beter te volgen tegel. Deze richtlijnen worden samengesteld door Viziris (landelijke belangen organisatie voor slechtzienden) en het PBT (Projectbureau Toegankelijkheid dat als adviesbureau van de CG-Raad fungeert) en zal later ook worden overgenomen door de CROW. Wij zijn op dit moment met een pilot bezig deze nieuwste richtlijnen voor geleidelijnen door te voeren op station Lunteren en enkele stations in de Randstad. Hierbij staan wij voor de taak om de theoretisch richtlijnen toepasbaar te maken voor in de praktijk meestal smal gedimensioneerde stationsomgevingen, waarbij er vaak gezocht moet worden naar innovatieve oplossingen die geen afbreuk doen aan de werking van de geleidelijn. Om zeker te zijn dat onze ontwerpen aansluiten bij de wensen van de gebruiker, worden onze ontwerpen vaak getest door mensen met een visuele beperking. In de onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien van een door ons gerealiseerd ontwerp die getest wordt op een testdag door mensen met een visuele beperking. Door de input die we hieruit ontvangen zijn we instaat om onze ontwerpen in de toekomst nog beter aan te laten sluiten aan de wensen van de gebruiker.


Toegankelijkheid van P+R voor mensen met een mobiliteitsbeperking

4Infra adviseert niet alleen in het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Zo heeft bijvoorbeeld één van onze adviseurs inzichtelijk gemaakt welke problemen mensen met een mobiliteitsbeperking ondervinden in de route van de gehandicaptenparkeerplaats naar de ingang van het NS-station. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gehandicaptenparkeerplaatsen en de looproute vaak niet voldoen naar de behoefte van iemand met een mobiliteitsbeperking. Er worden (onbewust) diverse obstakels opgeworpen waardoor een zelfstandig gebruik bijna uitgesloten is, zie ook onderstaande afbeelding. Met diverse doelgerichte en meestal relatief goedkope aanpassingen kan er voor worden gezorgd dat mensen met een mobiliteitsbeperking mobiel blijven waardoor ze volwaardig mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Echter beter is om niet achteraf de openbare ruimte aan te passen, maar in de ontwerpfase. Door tijdig advies in te winnen kan de openbare ruimte toegankelijk worden gemaakt met nauwelijks extra kosten.
foto6

Geïntegreerde contracten


4Infra tekent raamovereenkomst Verkenningen overwegen

4Infra heeft op 16 juli 2018 de raamovereenkomst Verkenningen Overwegen met opdrachtgever ProRail getekend.

Het werk omvat verkenningsstudies voor landelijke overwegprogramma's van ProRail. Het betreft overweglocaties waarover ProRail met wegbeheerders en lokale overheden afspraken heeft gemaakt om te onderzoeken hoe de situatie op overwegen verbeterd kan worden.

De overwegprogramma's waarvoor studies worden verricht zijn:
- het programma Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO);
- het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO);
- het programma Kleine Beveiligings- en overwegaanpassingen (KBO).
foto raamovereenkosmt Verkenningen Overwegen
Programma LVO
Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit.
zie ook: https://www.samenoverweg.nl/

Programma NABO
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu willen het aantal incidenten op overwegen verminderen. Daarvoor is onder andere het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet.
zie ook: https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-test-innovatieve-idee-n-voor-onbewaakte-overwegen


4Infra beschikt over ruime ervaring met diverse vormen van geïntegreerde contracten.

Aanbestedingsdossiers groot spooronderhoud

Project: Diverse contracten groot spooronderhoud
Opdrachtgever: ProRail

In opdracht van ProRail heeft 4Infra in de afgelopen jaren een groot aantal omvangrijke geïntegreerde contracten opgesteld voor groot spooronderhoud.
Het betreffen diverse BBV projecten in de contractgebieden Wadden, Veluwe en Twente.
Daarnaast worden op jaarbasis diverse kleinere geïntegreerde contracten gemaakt voor zeer uiteenlopende werken.

De werkzaamheden van 4infra bestaan hierbij uit:
- Het verrichten van conditionerende onderzoeken;
- Opstellen programma van eisen;
- Opstellen van opdrachtomschrijving en eisenspecificatie;
- Het samenstellen van aanbestedingsdossiers op basis van de UAV-GC;
- Het ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsfase;
- Het ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase door het toetsen van documenten en het bewaken van de kwaliteit van het door de aannemer geleverde werk.

Plan Studies


Value Engineering Leeuwarden

Project: Value Engineering Leeuwarden
Periode: 2018
Opdrachtgever: ProRail

In het kader van het Spoorplan Noord Nederland worden diverse verbeteringen aan het spoor in Noord Nederland uitgevoerd. Station Leeuwarden wordt geschikt gemaakt voor een vierde trein per uur naar Sneek en voor een starre halfuursdienstregeling naar Harlingen. Hiervoor zijn diverse aanpassingen aan de sporenlayout van het emplacement van station Leeuwarden nodig.
4Infra assisteert ProRail in Value Engineeringssessies bij het verder optimaliseren van de ontwerpen en studies die daarvoor gedaan zijn en bij het integraal meenemen van de op handen zijnde spoor- en wisselvernieuwingen van emplacement Leeuwarden.
Zie ook: https://www.prorail.nl/projecten/spoorplannoordnederland


Value Engineering PHS Nijmegen

Project: Value Engineering PHS Nijmegen
Periode: 2018 
Opdrachtgever: ProRail

Voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) moet eind 2021 de tweede 'tienminutentrein' gaan rijden. En wel op traject Schiphol - Utrecht - Nijmegen.
Voordat dit mogelijk wordt, moeten nog wel werkzaamheden worden uitgevoerd. Onder andere op station Nijmegen. In Nijmegen moet de perron- en opstelcapaciteit worden uitgebreid. De aanleg van een derde perron en het verlengen van de huidige reizigerstunnel wordt onderzocht. En het aanpassen van sporen op het emplacement en de terreinen voor het opstellen en schoonmaken van de (extra) treinen wordt bestudeerd.
4Infra assisteert ProRail in Value Engineeringssessies bij het optimaliseren van de ontwerpen en studies die daarvoor zijn verricht. Zie ook https://www.prorail.nl/projecten/nijmegen
header-project-nijmegen
Bron: ProRail


Verkenningsstudie perronverlengingen Valleilijn

Project: Verkenningsstudie perronverlengingen Valleilijn
Periode: 2016-2017
Opdrachtgever: ProRail projecten

Vanwege de groei van het reizigersvervoer op de Valleilijn moeten er langere treinen gaan rijden.

4Infra heeft voor de perrons die gelegen zijn aan de Valleilijn geïnventariseerd welke perrons verlengd moeten worden om het laten rijden van langere treinen mogelijk te maken.

Per locatie zijn alternatieven opgesteld, om deze aanpassingen zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren en met zo weinig mogelijk reizigershinder.

foto 2 studie transferknelpunten


Studie transferknelpunten

Project: Studie transferknelpunten
Periode: 2015-2016
Opdrachtgever: ProRail projecten

Op diverse stations bestaan transferknelpunten. Dit zijn doorgaans stations die niet zijn meegegroeid met de omgeving of stations die zijn gebouwd in een periode waarin andere aspecten belangrijk waren en niet de veiligheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en kwaliteit. Hierdoor voldoen de stations niet meer aan de huidige normering en/of wensen.

Verder komen knelpunten onder andere voort uit het feit dat een aantal stations in Nederland door de jaren heen meerdere malen is aangepast.

Daarnaast zijn er objecten bij gekomen op stations die voorheen niet aanwezig waren. Voorbeeld hiervan zijn de CICO’s (check-in-check-uit palen) die door de invoering van de OV-chipkaart zijn aangebracht en door verlenging van perrons zijn bovenleidingportalen in het perron terecht gekomen.

4Infra heeft op basis van de geldende regelgeving en literatuur diverse knelpunten geïnventariseerd. Knelpunten voor de veiligheidsnormering kunnen worden veroorzaakt door in de loop der jaren toegenomen hoeveelheid reizigers, van oorsprong smalle perrons, maar ook perronoutillage, zoals CICO’s, prullenbakken, kolommen, palen van de bovenleiding, kunstwerken en andere objecten zoals leuningen en borden. Wanneer deze objecten in de gevarenzone, loopzone en/of stawachtzone zijn geplaatst dan kan dit een knelpunt opleveren voor de reiziger.

4Infra heeft de stations bezocht en opnames gedaan. Hierin is geobserveerd wat de gevolgen van de afwijkingen zijn. De inventarisatie en de observatie hebben geleid tot een probleemanalyse.

Op basis van de probleemanalyse is bepaald wat de beste oplossingen zijn om de desbetreffende situatie op te lossen. Door de oplossingen moet de desbetreffende situatie verbeteren waardoor het aan de regelgeving gaat voldoen. Aan de hand van de oplossingen is bepaald welke werkzaamheden er verricht moeten worden om tot het gewenste eindresultaat te komen.

De kosten voor de aanpassingen zijn in kaart gebracht en verdeeld over de termijnen waarin de aanpassingen plaats zouden moeten vinden. Daarbij is onderscheid gemaakt in korte termijn, middellange termijn of lange termijn aanpassingen.
foto 1 studie transferknelpunten

Reactie

Stuur in
   
  Social Media
  4infra_facebook 4infra_linkedin
  Copyright © 4infra_voet_logo

  Preferred partner of
  4infra_voet_prorail

   

  eBlog login

  Uitleg