Menu

Projecten

Werkvelden


4Infra is betrokken bij een groot aantal grote en kleine projecten in diverse werkvelden. In de subkoppen zijn de werkvelden te benaderen waar een aantal van onze projecten verder wordt toegelicht.

Lopende projectenOnderdoorgang Kanaalweg Dieren


Project: Onderdoorgang Kanaalweg Dieren
Periode: 2018-2019
Opdrachtgever: ProRail

4Infra is ook in Dieren aanwezig om toe te kunnen zien op het terug bouwen van de sporen. In de buitendienststelling zijn de oude overwegbevloeringen verwijderd, damwanden aangebracht en een nieuw bovenleidingportaal gebouwd. Dit werk maakt ook deel uit van de Tunnelalliantie, waarbij wij voor Arup de Backoffice vormen voor het spoorse werk. De daadwerkelijke tunnel wordt de komende tijd naast het spoor gebouwd, zodat deze in een volgende buitendienststelling onder het spoort gebracht kan worden.

Meer informatie is te vinden op: https://www.prorail.nl/nieuws/foto-terugblik-bouw-onderdoorgang-dieren

Dieren 1


    

    
diren 2
  
Bron: ProRail


Bouw nieuwe spoortunnel De Maten Assen

Project: Spoortunnel de Maten
Periode: 2018-2019
Opdrachtgever: ProRail

In Assen zijn de werkzaamheden gestart ten behoeve van een nieuw spoorviaduct ter hoogte van de Europaweg-Zuid en de Dennenweg. Dit project is onderdeel van de FlorijnAs en maakt deel uit van de Tunnelalliantie, waarvoor wij ondersteuning bieden voor Arup. Dit betekent dat wij ook voor de tunnel in Assen toetsingen zullen verrichten en toezicht zullen staan in de buitendienststellingen die nog volgen.

Nieuwe-impressie-365x365 tunnel Assen          assen 1

Bron: FlorijnAs.com                                                        Bron: RTV Drenthe

Meer informatie is te vinden op:https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/140136/Bouw-nieuwe-spoortunnel-De-Maten-in-Assen-gestart
en: http://florijnas.com/
ConserveringStation Rotterdam Blaak

Project: Uitvoeringsbegeleiding schilderwerk Rotterdam Blaak
Periode: 2016-2018
Opdrachtgever: ProRail

Station Rotterdam Blaak is opgeknapt. ProRail is nog niet helemaal klaar, maar het schilderwerk is wel klaar. 4Infra heeft de uitvoeringsbegeleiding verzorgt voor het schilderwerk en het resultaat mag er zijn.

blaak2                blaak1
Bron: ProRail


Baanbouw & Spoorwerk


 

Station Blerick wordt vernieuwd

Project: Station Blerick
Periode: 2019
Opdrachtgever: ProRail


Prorail en aannemer Knipscheer Rail-Infra BV zijn al enige tijd bezig met het vernieuwen van station Blerick, waardoor het beter toegankelijk wordt voor reizigers met een beperking. De perrons worden vernieuwd en er komt een nieuwe hellingbaan naar spoor 4. Daarnaast wordt ook het stationsmeubilair vernieuwd, wat ten goede komt aan de uitstraling van het station en het wachten aangenamer maakt. 4Infra BV voert voor dit werk de uitvoeringsbegeleiding uit, de komende weken (februari/maart  2019) zullen er nog werkzaamheden plaats vinden waarna het project zijn voltooiing nadert.


Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht, boom, buiten en natuur

Meer informatie is te vinden op: https://www.prorail.nl/nieu…/station-blerick-wordt-vernieuwd


Value Engineering Leeuwarden

Project: Value Engineering Leeuwarden
Periode: 2018
Opdrachtgever: ProRail

In het kader van het Spoorplan Noord Nederland worden diverse verbeteringen aan het spoor in Noord Nederland uitgevoerd. Station Leeuwarden wordt geschikt gemaakt voor een vierde trein per uur naar Sneek en voor een starre halfuursdienstregeling naar Harlingen. Hiervoor zijn diverse aanpassingen aan de sporenlayout van het emplacement van station Leeuwarden nodig.
4Infra assisteert ProRail in Value Engineeringssessies bij het verder optimaliseren van de ontwerpen en studies die daarvoor gedaan zijn en bij het integraal meenemen van de op handen zijnde spoor- en wisselvernieuwingen van emplacement Leeuwarden.
Zie ook: https://www.prorail.nl/projecten/spoorplannoordnederlandValue Engineering PHS Nijmegen

Project: Value Engineering PHS Nijmegen
Periode: 2018 
Opdrachtgever: ProRail

Voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) moet eind 2021 de tweede 'tienminutentrein' gaan rijden. En wel op traject Schiphol - Utrecht - Nijmegen.
Voordat dit mogelijk wordt, moeten nog wel werkzaamheden worden uitgevoerd. Onder andere op station Nijmegen. In Nijmegen moet de perron- en opstelcapaciteit worden uitgebreid. De aanleg van een derde perron en het verlengen van de huidige reizigerstunnel wordt onderzocht. En het aanpassen van sporen op het emplacement en de terreinen voor het opstellen en schoonmaken van de (extra) treinen wordt bestudeerd.
4Infra assisteert ProRail in Value Engineeringssessies bij het optimaliseren van de ontwerpen en studies die daarvoor zijn verricht. Zie ook https://www.prorail.nl/projecten/nijmegen


header-project-nijmegen
Bron: ProRailSpoorkruisingen Veenendaal


Project: Spoorkruisingen Veenendaal
Periode: 2017-2018

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor, kortweg PHS genoemd, worden in Veenendaal twee overwegen opgeheven. Hiervoor in de plaats bouwt ProRail twee tunnels, welke straks het traject Schiphol - Utrecht - Nijmegen veiliger maken wanneer hier meer treinen gaan rijden. In de Klompersteeg zal een autotunnel gerealiseerd worden, de Nieuweweg-noord is nu nog een provinciale weg en wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor.
In opdracht van Arup heeft 4Infra reeds documenttoetsingen uitgevoerd die door de aannemer zijn opgesteld. Later dit jaar zullen de tunnels ingeschoven worden. Ook hierbij ondersteunen wij Arup met het toetsen van spoorgerelateerde documenten en levert 4Infra een toezichthouder voor de spoorse werkzaamheden.

veenendaal_onderdoorgang_autoverkeerhttps://www.4infra.nl/img/bdr6/veenendaal_onderdoorgang_fietsverkeer.jpg
Bron: ProRailUitvoeringsbegeleiding symmetrisch wissel Eefde


Project: Uitvoeringsbegeleiding symmetrisch wissel Eefde
Opdrachtgever: ProRail Asset Management
Periode: : 2011

ProRail Asset Management is beheerder van de railinfrastructuur. In opdracht van ProRail Asset Management heeft 4Infra het aanbestedingsdossier opgesteld voor de vervanging van het symmetrische wissel bij Eefde.Het werk is door ProRail aanbesteed. Vervolgens heeft 4infra de uitvoeringsbegeleiding voor ProRail gedaan.

Eefde

De werkzaamheden van 4infra bestonden tijdens de uitvoeringsbegeleiding uit:

- Assisteren bouwmanager van ProRail;
- Toetsen van door de aannemer opgestelde ontwerpdocumenten;
- Adviseren bouwmanager ten aanzien van contractafwijkingen;
- Voortgangsoverleggen Bouworganisatie;
- Toezicht tijdens de uitvoering;
- Opnemen restpunten;
- Advisering bij de oplevering.Aanbestedingsdossier Spoorvernieuwing Leeuwarden Groningen 2012

Project: Spoorvernieuwing Leeuwarden Groningen 2012
Opdrachtgever: ProRail Vernieuwingsprojecten
Periode: 2011-2013

ProRail Vernieuwingsprojecten is de opdrachtgever voor het projectmatig onderhoud van de railinfrastructuur. In opdracht van ProRail Vernieuwingsprojecten heeft 4Infra in 2011 het aanbestedingsdossier voor de spoorvernieuwing Leeuwarden Groningen 2012 opgesteld. Deze spoorvernieuwing behelst het vernieuwen van spoor, wissels en overwegen tijdens twee langdurige buitendienststellingen in de zomervakantie van 2012.

spoorrails

Het aanbestedingsdossier omvat alle juridische en technische eisen en voorwaarden waaraan de project aannemer en het project moet voldoen tijdens realisatie en na de oplevering in 2012. Erkende aannemers kunnen via openbare aanbesteding inschrijven op het werk.

De werkzaamheden van 4Infra bestonden uit:

- Verifiëren projectscope;
- Verrichten van milieukundige onderzoeken;
- Verrichten van kabel en leidingen onderzoek;
- Opstellen systeemgrenstekeningen;
- Opstellen tekeningen van specifieke situaties bij overwegen en wissels;
- Verifiëren van het procesdeel en advisering over verbeteringen;
- Verifiëren van de eisenspecificatie en advisering over verbeteringen;
- Opstellen van bijlagen van het procesdeel;
- Opstellen van bijlagen van de eisenspecificatie;
- Opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan specificatie fase
- Opstellen van het Plan veilige berijdbaarheid specificatie fase
- Bewaken integraliteit;
- Opstellen bouwkostenraming;
- Het assisteren van ProRail tijdens de aanbestedingsfase met Nota’s van Inlichtingen.

ConstructiesPerronvernieuwing Meppel

Project: Perronvernieuwing Meppel
Opdrachtgever: ProRail Vernieuwingprojecten
Periode: 2011

ProRail Vernieuwingsprojecten is de opdrachtgever voor het projectmatig onderhoud van de railinfrastructuur. De keerwanden en de bestrating van het eilandperron van station Meppel waren aan het einde van hun levensduur. Tevens voldeden de perronmarkering en de geleidelijnen niet meer aan de vigerende eisen.

In opdracht van ProRail vernieuwingsprojecten heeft 4infra het toezicht gedaan op de werkzaamheden van de aannemer. De bestaande gemetselde keerwanden zijn gesloopt, er zijn prefab beton keerwanden teruggeplaatst, de bestrating is compleet vernieuwd en de markingen voldoen weer aan de vigerende eisen.

Het werk is in 2011 uitgevoerd in zes 52-urige buitendienststellingen.

spoorrails2

De werkzaamheden van 4infra bestonden uit:

- Assisteren bouwmanager van ProRail;
- Toetsen van door de aannemer opgestelde uitvoeringsdocumenten;
- Adviseren bouwmanager ten aanzien van contractafwijkingen;
- Bouwvergaderingen;
- Toezicht tijdens de uitvoering;
- Opnemen restpunten;
- Advisering bij de oplevering.

Toegankelijkheid4Infra adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van voorzieningen en de openbare ruimte. Door simpele en doelgerichte maatregelen adviseren wij opdrachtgevers in toegankelijkheid, met als doel het bruikbaar maken van de ruimte voor mensen met een beperking. Voor ProRail zijn wij een belangrijke partner om de stations in Nederland toegankelijk te maken. Hierdoor zorgen we ervoor dat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, waardoor ze zelfstandig kunnen reizen. Tevens levert het toegankelijk maken van het openbaar vervoer een CO2 reductie op, omdat je mensen naast de vervuilende auto een CO2 schoner alternatief biedt.Backoffice Stations en Transfer 3.0                      (geplaatst 16-11-2017)

 foto BST 3.0

We zijn trots te mogen melden dat 4Infra BV op 10 oktober 2017 samen met twee andere ingenieursbureaus de raamovereenkomst Backoffice Stations 3.0 heeft getekend.

Het Backoffice Stations 3.0 van ProRail omvat diverse project ondersteunende taken en het leveren van ingenieursbureau-diensten voor stations en transfer projecten aan ProRail.Het idee achter dit backoffice contract is om deze werkzaamheden snel te kunnen klaren met weinig druk op de interne organisatie van ProRail. De druk op ProRail en IB-organisatie blijft beperkt door, een pakket aan werkzaamheden, éénmalig voor een periode van drie jaar in één keer aan te besteden. Daarnaast wordt tijd en geld bespaard doordat niet telkens een volledige aanbesteding gehouden hoeft te worden. ProRail kan nu met een korte doorlooptijd en op een efficiënte manier een ingenieursbureau inschakelen.

De werkzaamheden binnen het contract omvatten onder meer het maken van schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen, eisenspecificaties, het ondersteunen van de Rail Systems Engineer, het toetsen van ontwerpen van aannemers, het vervaardigen van aanbestedingsdocumenten, het begeleiden van aanbestedingstrajecten, het ondersteunen van het Bouwmanagement, het houden van toezicht op werken en het verrichten van conditioneringswerkzaamheden.Toegankelijkheid van Shared Space


Bij 4Infra is de kennis beschikbaar over nieuwe verkeersconcepten als bijvoorbeeld Shared Space. Shared Space is een relatief nieuw inrichtingsconcept dat de laatste twee decennia aan populariteit wint. Volgens de filosofie van Shared Space is subjectief onveilig objectief veilig. Er wordt bewust subjectieveonveiligheid gecreëerd door het gebied als volgt in te richten:

- Geen niveauverschil tussen de verschillende verkeersdeelnemers;
- Geen belijning en borden aanwezig;
- Geen aanduiding van een rijbaan.


Door de gebieden op deze manier in te richten vinden er minder ongelukken plaats en wordt de leefbaarheid verbeterd. Shared Space kan echter ook voor opschudding zorgen. De methode door een gebied subjectief onveiliger te maken waardoor het objectief veiliger zal worden, creëert bij sommige mensen voor onbegrip. De gedachten dat iedereen zijn eigenverantwoordelijkheid moet nemen is op zich een mooie gedachte, maar kan iedereen dit ook? Van Shared Space maken immers niet alleen gezonde mensen zonder een beperking tussen de 16 – 60 jaar gebruik. Er komen van diverse kanten signalen dat bepaalde kwetsbare groepen verkeersdeelnemers niet goed om kunnen gaan met Shared Space, zoals: kinderen, mensen met een visuele handicap, mensen met een geestelijke beperking en ouderen. Aan de hand van deze signalen heeft één van onze werknemers een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van Shared Space voor ouderen in samenwerking met het Kenniscentrum Shared Space, Projectbureau Toegankelijkheid en de CG-Raad.

Het onderzoek heeft de positieve en negatieve elementen van Shared Space in inrichting en ontwerpproces voor oudere voetgangers in kaart gebracht.Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat Shared Space van nature veel positieve punten heeft, zoals een verhoogde bereikbaarheid en een verminderde kans op struikel- of valgevaar. Echter heeft Shared Space ook veel punten waar ouderen in hoge mate moeite mee hebben. Ouderen hebben moeite met onvoorspelbare en complexe situaties. Deze situaties worden in Shared Space bewust gecreëerd, waardoor ouderen extra kwetsbaar zijn in deze gebieden met het gevolg dat ze deze gaan mijden. Om vermijdingsgedrag te voorkomen is in dit onderzoek een filosofie ontwikkeld om Shared Space ook voor de kwetsbare groepen verkeersdeelnemers toegankelijk te maken.
foto5Geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking


Op dit moment staan wij aan de vooravond van grote veranderingen in de geleidelijnen. Decennia lang zijn de geleidelijnen uitgevoerd met een standaard breedte van twee tegels (0,6m), maar volgens de nieuwste concept richtlijnen worden deze versmald naar één beter te volgen tegel. Deze richtlijnen worden samengesteld door Viziris (landelijke belangen organisatie voor slechtzienden) en het PBT (Projectbureau Toegankelijkheid dat als adviesbureau van de CG-Raad fungeert) en zal later ook worden overgenomen door de CROW. Wij zijn op dit moment met een pilot bezig deze nieuwste richtlijnen voor geleidelijnen door te voeren op station Lunteren en enkele stations in de Randstad. Hierbij staan wij voor de taak om de theoretisch richtlijnen toepasbaar te maken voor in de praktijk meestal smal gedimensioneerde stationsomgevingen, waarbij er vaak gezocht moet worden naar innovatieve oplossingen die geen afbreuk doen aan de werking van de geleidelijn. Om zeker te zijn dat onze ontwerpen aansluiten bij de wensen van de gebruiker, worden onze ontwerpen vaak getest door mensen met een visuele beperking. In de onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien van een door ons gerealiseerd ontwerp die getest wordt op een testdag door mensen met een visuele beperking. Door de input die we hieruit ontvangen zijn we instaat om onze ontwerpen in de toekomst nog beter aan te laten sluiten aan de wensen van de gebruiker.Toegankelijkheid van P+R voor mensen met een mobiliteitsbeperking


4Infra adviseert niet alleen in het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Zo heeft bijvoorbeeld één van onze adviseurs inzichtelijk gemaakt welke problemen mensen met een mobiliteitsbeperking ondervinden in de route van de gehandicaptenparkeerplaats naar de ingang van het NS-station. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gehandicaptenparkeerplaatsen en de looproute vaak niet voldoen naar de behoefte van iemand met een mobiliteitsbeperking. Er worden (onbewust) diverse obstakels opgeworpen waardoor een zelfstandig gebruik bijna uitgesloten is, zie ook onderstaande afbeelding. Met diverse doelgerichte en meestal relatief goedkope aanpassingen kan er voor worden gezorgd dat mensen met een mobiliteitsbeperking mobiel blijven waardoor ze volwaardig mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Echter beter is om niet achteraf de openbare ruimte aan te passen, maar in de ontwerpfase. Door tijdig advies in te winnen kan de openbare ruimte toegankelijk worden gemaakt met nauwelijks extra kosten.
foto6

Geïntegreerde contracten4Infra tekent raamovereenkomst Verkenningen overwegen

4Infra heeft op 16 juli 2018 de raamovereenkomst Verkenningen Overwegen met opdrachtgever ProRail getekend.

Het werk omvat verkenningsstudies voor landelijke overwegprogramma's van ProRail. Het betreft overweglocaties waarover ProRail met wegbeheerders en lokale overheden afspraken heeft gemaakt om te onderzoeken hoe de situatie op overwegen verbeterd kan worden.

De overwegprogramma's waarvoor studies worden verricht zijn:
- het programma Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO);
- het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO);
- het programma Kleine Beveiligings- en overwegaanpassingen (KBO).


foto raamovereenkosmt Verkenningen Overwegen
Programma LVO
Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit.
zie ook: https://www.samenoverweg.nl/

Programma NABO
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu willen het aantal incidenten op overwegen verminderen. Daarvoor is ondermeer het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet.
zie ook: https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-test-innovatieve-idee-n-voor-onbewaakte-overwegen
4Infra beschikt over ruime ervaring met diverse vormen van geïntegreerde contracten.


Aanbestedingsdossiers groot spooronderhoud

Project: Diverse contracten groot spooronderhoud
Opdrachtgever: ProRail
Periode: 2008-2013

In opdracht van ProRail heeft 4Infra in de afgelopen jaren een groot aantal omvangrijke geïntegreerde contracten opgesteld voor groot spooronderhoud. Het betreft onder andere de volgende werken:

- Bovenbouwvernieuwing Groningen, Friesland en Drenthe 2009 met een bouwsom van circa 8,7 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Twente 2009 met een bouwsom van circa 2 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Groningen - Nieuweschans 2009 met een bouwsom van circa 2,2 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Twente, Ijsselstreek, Gelderland en Achterhoek 2009 met een bouwsom circa 3,4 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Gelderse Vallei 2009, met een bouwsom van 3,6 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Deventer - Zwolle 2009 met een bouwsom van 3 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Kijfhoek 2011 met een bouwsom van circa 2 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing TRS Friesland 2012 in twee contracten met een bouwsom van circa 5,2 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Gelre met een bouwsom van circa 1,4 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing Veluwe met een bouwsom van circa 4,7 miljoen euro;
- Bovenbouwvernieuwing TRS 2 Randstad Zuid 2013 met een bouwsom van circa 3,9 miljoen euro.


Naast genoemde contracten worden op jaarbasis circa 15 kleinere geïntegreerde contracten aangemaakt voor zeer uiteenlopende werken.

De werkzaamheden van 4infra bestonden uit:

- Het verrichten van conditionerende onderzoeken;
- Opstellen programma van eisen;
- Opstellen van opdrachtomschrijving en eisenspecificatie;
- Het samenstellen van aanbestedingsdossiers op basis van de UAV-GC;
- Het ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsfase;
- Het ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase door het toetsen van documenten en het bewaken van de kwaliteit van het door de aannemer geleverde werk.

Plan StudiesVerkenningsstudie perronverlengingen Valleilijn

Project: Verkenningsstudie perronverlengingen Valleilijn
Opdrachtgever: ProRail projecten
Periode: 2016/2017

Vanwege de groei van het reizigersvervoer op de Valleilijn moeten er langere treinen gaan rijden.

4Infra heeft voor de perrons die gelegen zijn aan de Valleilijn geïnventariseerd welke perrons verlengd moeten worden om het laten rijden van langere treinen mogelijk te maken.

Per locatie zijn alternatieven opgesteld, om deze aanpassingen zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren en met zo weinig mogelijk reizigershinder.

foto 2 studie transferknelpunten


Studie transferknelpunten

Project: Studie transferknelpunten
Opdrachtgever: ProRail projecten
Periode: 2015/2016

Op diverse stations bestaan transferknelpunten. Dit zijn doorgaans stations die niet zijn meegegroeid met de omgeving of stations die zijn gebouwd in een periode waarin andere aspecten belangrijk waren en niet de veiligheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en kwaliteit. Hierdoor voldoen de stations niet meer aan de huidige normering en/of wensen.

Verder komen knelpunten onder andere voort uit het feit dat een aantal stations in Nederland door de jaren heen meerdere malen is aangepast.

Daarnaast zijn er objecten bij gekomen op stations die voorheen niet aanwezig waren. Voorbeeld hiervan zijn de CICO’s (check-in-check-uit palen) die door de invoering van de OV-chipkaart zijn aangebracht en door verlenging van perrons zijn bovenleidingportalen in het perron terecht gekomen.

4Infra heeft op basis van de geldende regelgeving en literatuur diverse knelpunten geïnventariseerd. Knelpunten voor de veiligheidsnormering kunnen worden veroorzaakt door in de loop der jaren toegenomen hoeveelheid reizigers, van oorsprong smalle perrons, maar ook perronoutillage, zoals CICO’s, prullenbakken, kolommen, palen van de bovenleiding, kunstwerken en andere objecten zoals leuningen en borden. Wanneer deze objecten in de gevarenzone, loopzone en/of stawachtzone zijn geplaatst dan kan dit een knelpunt opleveren voor de reiziger.

4Infra heeft de stations bezocht en opnames gedaan. Hierin is geobserveerd wat de gevolgen van de afwijkingen zijn. De inventarisatie en de observatie hebben geleid tot een probleemanalyse.

Op basis van de probleemanalyse is bepaald wat de beste oplossingen zijn om de desbetreffende situatie op te lossen. Door de oplossingen moet de desbetreffende situatie verbeteren waardoor het aan de regelgeving gaat voldoen. Aan de hand van de oplossingen is bepaald welke werkzaamheden er verricht moeten worden om tot het gewenste eindresultaat te komen.

De kosten voor de aanpassingen zijn in kaart gebracht en verdeeld over de termijnen waarin de aanpassingen plaats zouden moeten vinden. Daarbij is onderscheid gemaakt in korte termijn, middellange termijn of lange termijn aanpassingen.

foto 1 studie transferknelpunten


Planstudie station Werpsterhoek

Project: Planstudie station Werpsterhoek
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Periode: 2009/2010

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden studeren op de mogelijkheid voor het openen van station Werpsterhoek, ten zuiden van Leeuwarden aan de spoorlijn Leeuwarden Zwolle. Het nieuwe station moet meerdere doelgroepen faciliteren.

- Voorstad station voor forensen uit Zuidelijke deel van Leeuwarden en bewoners van de nieuwe wijk Leeuwarden Zuidlanden;
- Voorstad station voor te ontwikkelen zakelijke dienstverlening en detailhandel rondom dit nieuw station
- Wens van provincie en gemeente is dat het station vanaf 2016 bediend wordt;
- Transferium voor inwoners van noordelijk Friesland , die met de auto naar station Werpsterhoek komen en van daar met de trein naar Zwolle en de Randstad reizen.
foto7
De werkzaamheden van 4infra bestonden uit:

Het assisteren en adviseren van de provincie in de gesprekken met vervoerder en infrabeheerder tijdens de haalbaarheidsstudie van het station;
Het geven van een second opinion over uitgangspunten, bedieningsmodel, dienstregeling en rijtijden rondom het nieuwe station en op het baanvak Leeuwarden Zwolle.


Quickscan snelheidsverhoging Deventer Almelo

Project: Quickscan snelheidsverhoging Deventer Almelo
Opdrachtgever: ProRail Asset Management Planvorming
Periode: 2012

ProRail en NS studeren in zogenaamde ontwerpateliers naar rijtijdverkorting op belangrijke intercity corridors. Een van die corridors is Amersfoort Enschede. ProRailAsset Management Planvorming heeft aan 4infra gevraagd een quickscan te doen naar de snelheidsbepalende onderdelen van de spoorweginfrastructuur op een deel van de corridor Amersfoort – Enschede.
foto8

Vervolgens is een analyse gedaan naar de mogelijkheden om de snelheidbeperkende onderdelen aan te passen voor een hogere snelheid.
foto9

De werkzaamheden van 4infra bestonden uit:

Analyseren mogelijkheden om de snelheidbepalende onderdelen aan te passen om ze geschikt te maken voor hogere snelheid; Inventariseren aanwezige snelheid bepalende onderdelen van de infrastructuur.

Reactie

Stuur in
   
  Social Media
  4infra_facebook
  Copyright © 4infra_voet_logo

  Preferred partner of
  4infra_voet_prorail

   

  eBlog login

  Uitleg